HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (54)

Tema kiparstvo
Naslov Igor Ruf
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2012.
Naslov Matko Mijić
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2011.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2009.
Naslov Bol 2007.
Izdavač Galerija umjetnina "Branislav Dešković"
Godina 2007.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2007.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2007.
Izdavač Gliptoteka HAZU
Godina 2006.
Naslov Krešimir Rod
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2006.
Naslov Benaković
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2005.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2005.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Godina 2004.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 2003.
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 2003.
Naslov Sveti Juraj
Izdavač Gradski muzej Omiš; Festival dalmatinskih klapa Omiš
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Splita
Godina 2002.
Naslov Željko Zima
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2002.
Izdavač Gradski muzej Šibenik
Godina 2001.
Izdavač Narodni muzej Labin
Godina 2001.