HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (55)

Tema muzeologija
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Godina 2010.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2002.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 2002.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 2002.
Naslov Predrag Goll
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2002.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1998.
Naslov Rabuzin
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1998.
Naslov Seka
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1998.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1996.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1991.
Naslov One museum
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1983.
Naslov One museum
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1983.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1979.
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1976.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1973.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar