HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (35)

Tema politička povijest
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Naslov Nada Žiljak
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2002.
Naslov Slava Saboru
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1999.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1998.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 1998.
Naslov Slava Saboru
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1997.
Izdavač Centar za kulturu "Slavko Kolar"
Godina 1996.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1993.
Izdavač Muzej Like
Godina 1977.
Izdavač Muzej Like
Godina 1975.
Izdavač Muzej revolucije naroda Hrvatske
Godina 1975.
Izdavač Muzej grada
Godina 1974.
Izdavač Muzej revolucije Istre
Godina 1974.
Naslov Hej brigade!
Izdavač Muzej revolucije naroda Hrvatske
Godina 1974.
Naslov Hej brigade!
Izdavač Muzej revolucije naroda Hrvatske; Muzej Like
Godina 1973.