HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Naslov Naivi '77
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu; Galerija primitivne umjetnosti; Galerija Hlebine; Gradska vijećnica
Godina 1977.
Naslov Naivi '77
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu; Galerija primitivne umjetnosti; Galerija Hlebine
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti; Komisija za kulturne veze s inostranstvom
Godina 1957.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1972.
Izdavač Sitotisak Branko Polak; Zavod za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije
Godina 1963.
Naslov Naivni ''70
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti; Galerija Hlebine
Naslov Naumovski
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1970.
Naslov Naumovski
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1970.
Naslov Naumovski
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Naslov Nikifor
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1969.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1971.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.
Izdavač Park skulptura
Godina 1974.
Naslov Pero Mandić
Izdavač Galerie Biškupić & Kuttler
Godina 1972.
Naslov Petar Grgec
Izdavač Gradski muzej
Godina 1975.
Naslov Petranović
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1974.
Naslov Pintarić
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1971.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1994.
Naslov Rašić
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Naslov Sava Sekulić
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1976.