HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2008.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej "Belišće"
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne biblioteke
Godina 1976.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Naslov Ivan Rabuzin
Izdavač Muzej Varaždinskih Toplica
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.