HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (367)

Tema likovna umjetnost
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1993.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1992.
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 1992.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1992.
Izdavač Zavičajni muzej Našice
Godina 1992.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1992.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1992.
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1992.
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Naslov ZBIRKA NOVAK
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1992.
Izdavač Muzejsko-galerijski centar Klovićevi dvori
Godina 1992.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 1991.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1991.
Izdavač 132. brigada HV "R"
Godina 1991.
Izdavač Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre
Godina 1991.
Izdavač HDLUZ
Godina 1991.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1990.
Naslov Đuro Seder
Godina 1989.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1989.