HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (3247)

Tema izložba
Naslov Filakovac
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2011.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2011.
Izdavač Zavičajna zbirka Gradac
Godina 2011.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2011.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2011.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.
Naslov Matko Mijić
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2011.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2011.
Izdavač Muzej grada Zagreba; Centar za kulturu i informacije Maksimir
Godina 2011.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2011.
Naslov Stakleni sjaj
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Naslov Stakleni sjaj
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.