HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema obljetnica
Izdavač Centar za kulturu
Godina 1993.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1992.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1992.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1991.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 1991.
Godina 1991.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1991.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 1990.
Izdavač Muzej narodne revolucije
Godina 1990.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1989.
Izdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Godina 1989.
Izdavač Narodni muzej Zadar; Historijski arhiv
Godina 1986.
Naslov Branko Šenoa
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Izdavač Hrvatsko arheološko društvo
Godina 1978.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1978.
Naslov Gramophon
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1977.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1977.
Izdavač Arheološki muzej
Godina 1976.
Izdavač Arheološki muzej; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Godina 1976.