HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema obljetnica
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2007.
Izdavač Galerija slika
Godina 1965.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1978.
Izdavač Hrvatske željeznice
Izdavač Hrvatski državni arhiv
Godina 1998.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1969.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2002.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1969.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Splita
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1989.
Izdavač Grad Kutina