HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (197)

Tema obljetnica
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1995.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 1994.
Naslov Pavao Stoss
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1956.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1964.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2000.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2004.
Izdavač Muzej Like
Godina 2004.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja Muzej "Staro selo"
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2000.
Izdavač Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša
Izdavač HT muzej
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Izdavač Moderna galerija
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Naslov Sjećanja
Izdavač Muzej grada
Godina 1993.