HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (60)

Tema keramika
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Naslov Marina Orlić
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2007.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2006.
Naslov Ljerka Njerš
Izdavač Zavičajni muzej Našice
Godina 2006.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2003.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2002.
Izdavač Kninski muzej
Godina 2002.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2002.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2001.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 1999.
Naslov Seka
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1998.
Izdavač HPT muzej
Godina 1996.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1996.
Naslov Zlata Radej
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1996.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 1995.
Naslov Roko Štokić
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1995.
Naslov Zlata Radej
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1995.