HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 

Međunarodni dan muzeja, 18. 05. 2008.

ICOM-ova tema Muzeji kao pokretači društvenih promjena i razvoja
Umjetnikov naslov minimumaximumuseum
MJESTO (IZRADE) Zagreb
Zemlja Hrvatska
Godina 2008.
Tehnika offset
Mjere visina: 98 cm; širina: 68 cm
Inventarna oznaka 8171
 
Nagrade
 Gold Award // Graphis Poster Annual 2010. New York
 
Bibliografija
 Cukrov, Tončika. Međunarodni dan muzeja 2008. : Muzeji kao pokretači društvenih promjena i razvoja // Informatica museologica. God. 39, br. 1-4 (2008.). Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2008., str. 165.
 Pregled hrvatskog dizajna 0708.- Zagreb, HDD, 2008., str. 117
Opis
Autor plakata se u oblikovanju teme, koja problematizira muzej kao instituciju u društvu, izražava simbolički.

Autor plakata se u oblikovanju teme, koja problematizira muzej kao instituciju u društvu, izražava simbolički.
Muzej je predstavljen malim svijetlom (reflektor) smještenim u središtu plakata od kojega se po vertikali u uskom snopu širi svijetlost. Podloga plakata svedena je na ornament načinjen od horizontalnih pravilnih redova slova složeniih u neprekinuti niz riječi "minimumaximumuseum". Autorova je namjera bila da skoro neprimjetnim vezivanjem riječi minimum, maximum, museum uvodi u novi kontekst vrijednosti gdje je "... muzej interpoliran između maksimuma i minimuma kao poseban potencijal društva i mogući pokretač promjena i razvoja".