HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema manifestacija
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2013.
Izdavač Muzej Valpovštine
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2012.
Izdavač Muzej Valpovštine
Godina 2012.
Naslov Noć muzeja
Izdavač Hrvatsko muzejsko društvo
Godina 2012.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Naslov Dobro stablo
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Naslov Dobro stablo
Izdavač Muzej antičkog stakla; Kazalište lutaka Zadar
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla; Hrvatsko muzejsko društvo; Arheološki muzej u Zagrebu
Godina 2010.
Izdavač Muzej antičkog stakla; Hrvatsko muzejsko društvo; Arheološki muzej u Zagrebu
Godina 2010.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2010.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Godina 2010.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2010.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2003.