HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (153)

Tema crtež
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 2000.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2000.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1999.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 1999.
Naslov Džamonja
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1999.
Naslov Hermann
Izdavač Moderna galerija
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Naslov Lesiak
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.