HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (14)

Tema znanstveni skup
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2011.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 1999.
Izdavač Arheološki muzej Zadar
Godina 1997.
Izdavač Arheološki muzej Zadar
Godina 1997.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu; Hrvatski povijesni muzej; Hrvatski povijesni muzej
Godina 1996.
Izdavač Hrvatsko arheološko društvo; Muzej Slavonije
Godina 1992.
Izdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Godina 1989.
Izdavač Hrvatsko arheološko društvo
Godina 1978.
Izdavač Hrvatsko arheološko društvo; Kulturno društvo "Cetinjanin"
Izdavač Filozofski fakultet u Zadru; Narodni muzej Zadar
Izdavač Prirodoslovni muzej Rijeka