HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (393)

Tema povijest
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Gradski muzej Sisak
Godina 2005.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2005.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2005.
Izdavač Povijesni muzej Istre
Godina 2005.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Dubrovački muzeji - Kulturno-povijesni muzej
Godina 2005.
Izdavač Muzej Like
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2005.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2005.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2004.
Izdavač Zavičajna zbirka grada Ploča
Godina 2004.