HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (77)

Tema portret
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2004.
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Izdavač Centre Georges Pompidou - Musée national d'art moderne
Naslov Picelj
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2009.
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1999.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1998.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2007.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Naslov Sepomaia viva
Izdavač Muzej grada Umaga
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2007.
Izdavač Galerija Studentski centar
Izdavač Moderna galerija JAZU
Godina 1968.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina; Povijesni muzej Hrvatske; Restauratorski zavod Hrvatske
Godina 1973.
Izdavač Muzej Slavonije