HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1994.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2007.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1958.
Izdavač Galerie Biškupić & Kuttler
Godina 1971.
Izdavač Galerie Biškupić & Kuttler
Godina 1971.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2007.
Naslov Lacković
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1996.
Naslov Lacković
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Naslov Lacković
Izdavač Muzejsko galerijski centar
Godina 1992.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Slatina Zavičajni muzej Slatina
Godina 2006.
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1969.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1977.
Izdavač Galerija izvorne umjetnosti
Godina 1973.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Naslov Naivi '73