HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (95)

Tema događanje
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2003.
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2003.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2003.
Naslov Žive slike
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2003.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2002.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2002.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec
Godina 2002.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2001.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2001.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2001.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2001.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2000.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1999.
Naslov Mljet
Izdavač JUNP Mljet
Godina 1998.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1997.
Izdavač British Council
Godina 1996.
Izdavač Arheološki muzej u Zagrebu; Hrvatski povijesni muzej; Hrvatski povijesni muzej
Godina 1996.
Izdavač Muzej grada Iloka /u progonstvu/
Godina 1996.