HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (73)

Tema portret
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2012.
Izdavač Galerija Prica
Godina 2011.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2009.
Naslov Svećurje
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2008.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2007.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2007.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2006.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2006.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2006.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2004.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor
Godina 2003.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2003.
Naslov Kolomanov put
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 2002.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2001.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2000.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2000.