HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (107)

Tema međunarodna izložba
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Muzej Like
Godina 1992.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1993.
Naslov NAIVI '77
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu; Galerija primitivne umjetnosti; Galerija Hlebine; Gradska vijećnica
Godina 1977.
Izdavač Bauzentrum; Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1969.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2002.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2011.
Naslov Pannonia '95
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1996.
Naslov Panonia 98.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1998.
Izdavač Umjetnička galerija Dubrovnik
Godina 1998.
Naslov Piranesi
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt; Musei Provinciali di Gorizia
Godina 2007.
Naslov Propadalo
Izdavač Moderna galerija
Naslov Propadalo
Izdavač Moderna galerija
Izdavač Muzej suvremene umjetnosti
Godina 1994.
Izdavač Muzej Vojvodine; Muzej grada Rijeke
Godina 2012.
Naslov Razmeđa
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2000.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1958.