HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (128)

Tema Međunarodni dan muzeja
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Muzej grada Rijeke
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; Hrvatsko muzejsko društvo; ICOM Hrvatska
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; Hrvatsko muzejsko društvo; ICOM Hrvatska